Formularz zgłoszenia naprawy sprzętu

Wpisz dane adresowe:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Miasto:
Kod pocztowy:
Telefon kontaktowy:
E-mail
Godziny odbioru (orientacyjny czas):
Od:
Do:
Wybór formy płatności:
Ubezpieczenie:
Ilość paczek:
Orientacyjna waga:
Wpisz dane do faktury VAT:
Nazwa firmy:
Ulica:
Miasto:
Kod pocztowy:
NIP:
Podaj rodzaj sprzętu i opisz problem:
Ilość urządzeń odsyłanych do naprawy:
Marka i model sprzętu:
Nr seryjny sprzętu:
Opis uszkodzenia
Dodatkowe wyposażenie*
UWAGI

Wysyłając zgłoszenie oznajmiam, iż akceptuję regulamin korzystania z usług firmy KRIS Serwis.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu serwisowego. (zgodnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) jak również ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).