Formularz zgłoszenia reklamacji

Wypełnij poniższy formularz
Numer naprawy:
Adres e-mail:
Aktualny numer telefonu:
Powód reklamacji:

Numer naprawy znajdziesz tuż nad kodem kreskowym Karty Naprawy:

Pamiętaj, aby przesyłka:

  • była dobrze zabezpieczona,
  • uniemożliwiając uszkodzenie sprzętu
  • zawierała specyfikację uszkodzonego sprzętu wraz z opisem usterki
  • zawierała adres zwrotny wraz z telefonem kontaktowym
  • paczka była dobrze opisana:

KRIS Serwis

Agencja Reklamowo-Komputerowa KRIS Krzysztof Białas

Osiedle Bolesława Chrobrego 46

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu serwisowego. (zgodnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) jak również ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).