Gwarancja

Istniejemy na rynku od blisko 20 lat, co pozwoliło nam wyspecjalizować się w profesjonalnych, złożonych naprawach laptopów, komputerów PC, tabletów, płyt głównych kart graficznych oraz innej elektroniki użytkowej, na które udzielamy od 6 do 12 miesięcznej gwarancji.

Na naprawiony sprzęt w naszym serwisie udzielamy gwarancji w przedziale od 3 do 12 miesięcy w zależności od zakresu wykonywanej naprawy i użytych części:

 • 12 miesięczna gwarancja w przypadku wymian fabrycznie nowych matryc w laptopach
 • 3 miesięczna gwarancja w przypadku wymian używanych matryc w laptopach
 • 12 miesięczna gwarancja w przypadku wymiany baterii w laptopach
 • 6 miesięczna gwarancja w przypadku napraw laptopów
 • 6 miesięczny okres gwarancji dotyczy nowych układów BGA
 • miesięczny okres gwarancji w przypadku Reballingu BGA
 • 3 miesięczna gwarancja obowiązuje przy naprawach zestawów komputerowych
 • 6 miesięcy gwarancji na naprawę zasilaczy awaryjnych UPS
 • 12 miesięczna gwarancja przy wymianie akumulatorów UPS

Oczywiście na wszystkie wymienione fabrycznie nowe podzespoły obowiązuje gwarancja producenta sięgająca od 12 do 60 miesięcy o czym klient zostaje powiadomiony, a adnotacja widnieje na Karcie Naprawy wraz z nr seryjnym danej części i okresem gwarancji fabrycznej.

Okres gwarancji liczony jest od terminu odbioru sprzętu.

Gwarancja dotycząca zakupu nowego laptopa, komputera, itd.:

 1. KRIS Serwis – gwarantuje sprawne działanie sprzętu, podzespołu wymienionego w Karcie Gwarancyjnej, wydawanej w dniu zakupu. Zgodnie z wyszczególnionym okresem gwarancji producenta wraz z numerem seryjnym.
 2. Wszelkie naprawy mogą być dokonywane jedynie w firmie KRIS Serwis. Wyłączając sprzęt posiadający gwarancję producenta. Te pozycje mogą być serwisowane wyłącznie we wskazanej sieci serwisowej producenta, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej przez niego dostarczonej w dniu zakupu wraz ze sprzętem. Okres gwarancji w takim wypadku podawany jest w celach informacyjnych. KRIS Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta oraz nie pośredniczy w naprawach takiego sprzętu.
 3. W okresie gwarancji KRIS Serwis zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad tkwiących w sprzęcie w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy do 31 dni roboczych.
 4. Reklamujący zobowiązuje się przed dostarczeniem lub wysłaniem sprzętu do serwisu zgłosić usterkę na stronie internetowej pod adresem: kris-ark.pl (dział ZGŁOSZENIA / Zgłoś reklamację), wypełniając odpowiednie pola formularza, w celu weryfikacji danych i uzyskania numeru RMA, (w przypadku braku możliwości wypełnienia w/w formularza, zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@kris-ark.pl wraz ze szczegółowym opisem usterki i danymi zgłaszającego, bądź telefonicznie pod numerem 74 661 30 22 lub 801 000 358)
 5. Reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia towaru do firmy KRIS Serwis w terminie nie krótszym niż 7 dni do końca gwarancji (ostatecznym terminem końca gwarancji jest dowód zakupu), sprzęt należy dostarczyć w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu wraz kartą gwarancyjną oraz kompletnym wyposażeniem otrzymanym w momencie zakupu (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable, itp.)
 6. Po weryfikacji i nadaniu numeru naprawy RMA, zgłoszenie reklamacyjne zostanie wysłane na Twój adres mail podany w formularzu wraz z instrukcją i adresem gdzie należy odesłać uszkodzony sprzęt. Koszty związane z przesyłkami reklamacyjnymi pokrywane będą przez nasz serwis, ale w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji przez naszego serwisanta, koszty przesyłek pokrywa klient. Nadany numer RMA należy bezwzględnie umieścić na przesyłanej przesyłce, brak numeru RMA może wydłużyć proces reklamacji. Na reklamującym spoczywa właściwe zabezpieczenie przesyłki. KRIS Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek powstałe w transporcie. Do reklamowanego sprzętu należy bezwzględnie dołączyć możliwie jak najdokładniejszy opis uszkodzenia i sytuacji, w jakich dane uszkodzenie powoduje wadliwe działanie urządzenia wraz z adresem zwrotnym, gdzie należy odesłać naprawiony lub wymieniony sprzęt. Dołączenie możliwie jak najdokładniejszego opisu pozwoli na szybsze załatwienie reklamacji. Naprawiony lub wymieniony sprzęt jest odsyłany na koszt firmy KRIS Serwis.
 7. Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. KRIS Serwis ma obowiązek powiadomić reklamującego na piśmie o odrzuceniu roszczenia gwarancyjnego wraz z podaniem przyczyny. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, zalania jakimkolwiek płynem, ingerencji osób trzecich, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb gwarancyjnych lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający identyfikacje.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za transport w wysokości zgodnej z obowiązująca taryfą (dotyczy klientów korzystających z wysyłki sprzętu za pośrednictwem kuriera).
 9. Pojęcie „wady sprzętu”, nie obejmuje konserwacji przewidzianej w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużytych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia (takich jak wentylatorów i radiatorów), wymiany materiałów eksploatacyjnych (także baterii i akumulatorów), a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 10. KRIS Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa, jak również za poprawność działania i konfiguracji oprogramowania instalowanego przez użytkownika. Przed wysłaniem sprzętu do serwisu, obowiązkiem klienta jest sporządzanie kopii zapasowych danych.
 11. KRIS Serwis zastrzega sobie prawo do blokady hasłem w niektórych płytach głównych, komputerach stacjonarnych lub laptopach dostępu do BIOS-u. W celu uzyskania dostępu do zablokowanych funkcji należy kontaktować się z serwisem, drogą elektroniczną: serwis@kris-ark.pl.

Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru sprzętu.

 

PAMIĘTAJ! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady należy zbierać selektywnie. Niedozwolone jest umieszczanie zużytego sprzętu z innymi odpadami. Niewłaściwe użytkowanie i składowanie zużytego sprzętu może negatywnie wpływać na stan środowiska i zdrowie ludzi. Selektywna zbiórka zużytego sprzętu przyczynią się do jego ponownego użycia i recyklingu.